Home

Onder Natuurgeneeskunde vallen vormen van geneeskunde die aanvullend op reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet. De bekendste hieronder zijn homeopathie, acupunctuur en de antroposofische geneeskunde.

Natuurgeneeskunde

Als Natuurgeneeskundige gebruik ik de homeopathie, de kruiden, ayurvedische middelen en vitaminen en mineralen. Door o.a. de elektro-acupunctuur, dit wil zeggen het meten van de energie van de meridianen op de acupunctuurpunten, onderzoek ik welke factoren een rol spelen bij de de klachten of welke deze veroorzaakt hebben. De bedoeling is het zelf-genezend vermogen van het lichaam en de psyche te stimuleren om het evenwicht in het lichaam weer te hervinden.

De hele mens wordt behandeld, niet alleen het symptoom. Om het evenwicht te herstellen is het nodig de samenhangen in het lichaam te vinden. Hierbij maak ik gebruik van de kennis van zowel de Westerse als de Oosterse geneeskunde.

Vanuit de basisconstitutie, vanaf de kindertijd kan er een aanleg zijn voor het ontwikkelen van bepaalde klachten. Tevens kunnen klachten pas later in het leven ontstaan.
Hoe klachten ontstaan en de ontwikkeling naar herstel is bij elke persoon anders. De uitwerking van b.v. stress heeft bij iedereen een ander effect en laat bij iedereen een ander beeld van lichamelijke klachten zien. De weg van genezing is ook bij elke persoon een andere weg.

Bij het onderzoek en de behandeling gebruik ik:

  • Electro-acupunctuur
  • kennis van reguliere westerse geneeskunde
  • Inzichten uit de Chinese en Ayurvedische traditie
  • Homeopathische en orthomoleculaire middelen (mineralen en vitamines)
    en kruiden als ondersteuning
  • Mijn psychologisch inzicht en kennis van de psyche van de mens, zowel vanuit regulier als vanuit Antroposofisch perspectief
  • Voedingsadviezen

Biografische gesprekken

Naast het werken aan de lichamelijke gezondheid van de mens bied ik ook biografische gesprekken aan. Ik kies hiervoor omdat vanuit de biografie enorm veel spreekt. Als je terug kijkt en ziet waar je vandaan komt weet je beter wie je zelf bent en waar je naartoe wilt.

Op deze manier ontstaat meer bewustzijn over en inzicht in het leven dat tot nu toe is geleefd. Dit helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst. Dit kunnen keuzes zijn die gaan over werk, opleidingen, relaties, de woonplek. Ook kan het helpen bij het verkrijgen van meer helderheid over problemen die mogelijk zowel op lichamelijk of psychisch vlak al lange of korte tijd aanwezig zijn.

In de gesprekken betrek ik ideeën die uit de Antroposofie komen.

Het effect van de biografische gesprekken zijn onder meer: meer helderheid, beter weten wat je wilt, ontspanning, meer zelfvertrouwen, inzicht in problemen, het kunnen doorbreken van gedragspatronen, je gevoelens en emoties beter kunnen begrijpen.

Als je niet weet waar je heen gaat
kijk dan terug
om te weten
waar je vandaan komt
en te weten
waar je naartoe wilt