Kosten en vergoeding

Een natuurgeneeskundig consult duurt 90 minuten en het tarief is 95 euro. Het eerste consult kan 100 minuten duren. De nota kan contant of per pin worden betaald.

De biografische gesprekken, tevens het intakegesprek, duren 1 uur en het tarief is 85 euro.

Voor een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur voor het consult is afgezegd ben ik genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Tegemoetkoming kosten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw consult. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspolis. Wilt u meer informatie over de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Gezondheidszorg) en de NVAP (Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie).

Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ. De RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.